HOME   TESTAMENT   GENEALOGIE   DOCUMENTEN   FOTO'S   CONTACT
 

Brouwer, Cornelia (I)
Brouwer, Lucas Regnerus (I)
Brouwer, Maria/Marijtje (I)
Brouwer, Regnerus (I)
Cos, Maritie Abrahams (I)
Ens, Corneli(u)s (I)
Ens, Everhard/Evert (I)
Meer), Lucas/Ludolphus Cornelis (van der (I)
Meer, Catharina van der (I)
Olij, Aeltie (I)
Omeling, Jacobus (I)

I

Regnerus Brouwer, predikant te Groot-Schermer, overleden 1699, trouwt Catharina van der Meer
Geeft een predikatie uit op ps 31 vers 8 en 0 op William III "uijt verraad gered".
Lit.: de Bie en L I 657, NNBW IV 321
  Uit dit huwelijk
 1. Lucas Regnerus Brouwer
  Heeft over de Rekening gezeten van 1740 tot 1744 (Geslagt-Register 1820)
 2. Cornelia Brouwer, ondertrouwt Alkmaar 16 januari 1735 , trouwt Alkmaar 30 januari 1735 Jacobus Omeling, dr. Medicus, overleden zonder nazaat
  Woonde bij eerte huwelijk: Grootschermer, bij tweede en derde huwelijk te Alkmaar.
  Jacobus Omelingh Alkmaar Acte nr 1272 t. Inv 516 13-9-1735
  Jacobus Omeling en Geertruyd Bos(ch) acte 250 Inv. 483 25-11-1719
  11-101740 Transport Alkmaar inv.nr 171/127 (121)
  Verkoper Dr. Jacob Omelingh, woonende tot Nieuw Meegen
  Kooper Sr. Jacobus van Dijk wonende alhier.
  een huijs en erve aan de Zuidzijde van 't Dronkenoord alhier belend met Bastiaan Bosman ten oosten en den kooper ten Westen met de halve steegh ten Oosten, item een juijs en erve daragter aan de Noordzijde van de Laat, genaamt de Hanekray geapprorieert tot een stalingh belend de vercoper ten Oosten Joachem Bontius de Waal ten Westen f. 4200

  Woonachtig te Hoorn bij huwelijk.
 3. Maria/Marijtje Brouwer, overleden Buiksloot 25 april 1755, trouwt 27 oktober 1722 Everhard/Evert Ens, geboren Kwadijk 30 maart 1696, predikant te Buiksloot, gedoopt Kwadijk 1 april 1696, overleden Buiksloot 26 januari 1766, ouders Corneli(u)s Ens en Aeltie Olij
  Cornelis Ens, geb. Leeuwarden 1 augustus 1653, ged. 3 augustus door ds. Feico Oedsonius, gest. 26 juni 1717, begr. 2 juli 1717. Huwt met Aeltie Oly te Hoorn 15 april 1681.
  Anno 1696 den 30 van Maart, zijnde een Vrijdag 's avonds tusschen 7 en 8 uuren is onze seste kint, een soontie, gebooren en Sondags daaraan volgende van mij selve in onse kerk tot Quadijk gedoopt, genaamt Evert na mijn huijsvrouws broeder.
  met latere hand bijgeschreven: 1766 den 26 Januari is Everhard Ens, predikant te Buijksloot, overleden te Buijksloot.
  Anno 1721 is Evert Ens op den 19 January beroepen en geapprobeerd tot predikant te Buijksloot, de ckasicale approbatie volgde den 3 Febr. het examen de 21 April, afscheyt op Quadijk den 27 dito over Ps 128 vs 4-6-, de bevestiging de 11 Mey door Benjamin Winter, predikant in de Beemster met Ezech. 3 vs 17; des bevestigden intre-reden was Cantica 3 vs 7 en 8.
  Anno 1712 den 18 Sept. onse Reijnier student geworden te Leyden, rectore magnifico J. Marok.
  Anno eodem (1726) op de 15 April is Everhard Ens tot Overschie beroepen, dog des anderen daags van burgemeesteren van Delft gerecuseerd. Lit.: van der Aa, Biogr. Woordenboek V. 163; Woordenboek van Prot. Godgeleerden I, 422.

  Anno 1722 den 27 October is Everhard Ens getrout met Maretje Brouwer van Hoorn, welke plegtigheyt door mij R(egnerus) is uytgevoert naar een rede over 1 Cor. 7 vs 28 int begin.
  met latere hand bijgeschreven: welke Maritjen Brouwer den 25 April 1755 tot Buiksloot is overleden.

Gegenereerd door   Oedipus II