HOME   TESTAMENT   GENEALOGIE   DOCUMENTEN   FOTO'S   CONTACT
 

Bakker, Arien Pietersz (II.2)
Bakker, Pieter (II.2)
Batavia, Margaretha Hackius van (III.2)
Bont, Adriaan (III.1)
Brouwer, Regnerus (IV.3)
Cornelis, Dieuwer (III.1)
Cos, Maritie Abrahams (IV.3)
Dien, Johanna van (IV.2)
Deure, Arend van der (II.2)
Eijckholt, helena (IV.2)
Eikes, Anna Cornelis (IV.4)
Eikes, Anna Cornelis (III.2)
Fijn, Dirk (II.2)
Hermansz, Abram (III.1)
IJf (I)
IJfsz, Gerrit (II.1)
IJfsz, Pieter (II.2)
IJvenius, Petrus (IV.4)
IJvenius, Petrus (III.2)
Ingen, Jurrien van Ingen / Jhr FranÁois van (IV.2)
Ingen, Margaretha van (IV.2)
Kolk, nn van der (IV.3)
Lootsman, Cathalina (IV.1)
Luytjes, Aagt (II.1)
Martens, Odilia (IV.2)
Meer), Geertruijd Cornelis (van der (IV.4)
Meer), Geertruijd Cornelis (van der (III.2)
Meer), Jan Cornelis (van der (III.2)
Meer), Lucas/Ludolphus Cornelis (van der (IV.3)
Meer, Aaltje van der (III.1)
Meer, Abraham van der (IV.1)
Meer, Abraham van der (III.2)
Meer, Adriaan Abraham van der (IV.2)
Meer, Adriaan van der (IV.3)
Meer, Adriaan van der (IV.1)
Meer, Annetie Lucas van der (IV.2)
Meer, Catharina van der (IV.3)
Meer, Johannes van der (IV.3)
Meer, Lucas van der (IV.2)
Meer, Marijtje/Marretie van der (III.1)
Pieter (II.2)
Pieters, Guurtje (II.2)
Pieters, IJf (III.3)
Pieters, IJf (III.2)
Pieters, Lijsbeth (II.2)
Pieters, Maartje (II.2)
Pieters, Trijntje (II.2)
Rijskamp, NN (III.2)
Schraap, Marijtje Pieters (III.1)
Schraap, Pieter Jacobsz (III.1)
Stercke, Crijn Claessen (IV.2)
Stercke, Rensia (IV.2)
Waardeman, AriŽn Gerrits (III.1)
Waardeman, Cornelis Gerrits (Eeng) (IV.4)
Waardeman, Cornelis Gerrits (Eeng) (III.2)

I

IJf trouwt (1) onbekend, trouwt (2) onbekend
  Uit het eerste huwelijk
 1. Gerrit IJfsz volgt II.1
  Uit het tweede huwelijk
 1. Pieter IJfsz volgt II.2

II.1

Gerrit IJfsz (ouders onder I) trouwt Aagt Luytjes
  Uit dit huwelijk
 1. AriŽn Gerrits Waardeman volgt III.1
 2. Cornelis Gerrits (Eeng) Waardeman volgt III.2

II.2

Pieter IJfsz (ouders onder I) trouwt onbekend
  Uit dit huwelijk
 1. IJf Pieters volgt III.3
 2. Maartje Pieters, gewoond hebbend te Opmeer in Aken, trouwt Pieter
   
 3. Uit dit huwelijk
  1. Trijntje Pieters, wonende te Hauwert, trouwt Dirk Fijn, wonende de Hauwert
  2. Maartje Pieters
  3. Guurtje Pieters, trouwt Arien Pietersz Bakker, vader Pieter Bakker
  4. Lijsbeth Pieters, trouwt Spanbroek 19 januari 1681 Arend van der Deure, overleden Spanbroek 14 augustus 1725

III.1

AriŽn Gerrits Waardeman (ouders onder II.1) dijkgraaf, trouwt Marijtje Pieters Schraap, begraven in de kerk te Hensbroek

  Uit dit huwelijk
 1. ABRAHAM VAN DER MEER volgt IV.1
 2. Aaltje van der Meer trouwt 4 september 1693 Abram Hermansz
 3. Lucas van der Meer volgt IV.2
 4. Marijtje/Marretie van der Meer, geboren 1648, overleden Amsterdam 11 oktober 1730, begraven Hensbroek, kerk 18 oktober 1730, trouwt Adriaan Bont

III.2

Cornelis Gerrits (Eeng) Waardeman (ouders onder II.1) belijdenis 29 april 1627, trouwt Anna Cornelis Eikes, belijdenis Hensbroek/Opdam 12 augustus 1627
wordt tezamen met haar man genoemd als lidmaat in het register Jesu Christi tot Hensbroeck in de Burgmeerdijck in 1627.1629
Genoemd als Lidmaat te Hensbroek/Opdam in 1627 en 1629 met zijn vrouw.
29 april 1627 woonde hij de Burgmeerdijk
13 april 1628 benoemd tot ouderling
  Uit dit huwelijk
 1. Lucas/Ludolphus Cornelis (van der Meer) volgt IV.3
 2. Jan Cornelis (van der Meer), gedoopt 7 oktober 1628, doopboek Hensbroek
  peet was Aecht Luijtjens
 3. Geertruijd Cornelis (van der Meer) trouwt Petrus IJvenius (zie III.3 nr. 1)
 4. Abraham van der Meer, predikant, overleden Grootschermer 1685, trouwt (1) nn Rijskamp, trouwt (2) Amsterdam 12 februari 1682 Margaretha Hackius van Batavia
  Als kand. bev. 1671, prop. te Eenighenburg; dienst neergelegd 1674. in 1678 ziekentrooster op 's lands vloot.
  Abraham van der Meer van Grootschermer wed van Rijskamp woont tot Grootschermer ter eenre en Margaretha Hackius Wed. Hendrik op de Lelijgracht ter andere zijde (uyt Puyboek van Amsterdam Centraal Bureau 12-2-1682)
  Lit. Paauw en Veeris Vern kerk. Alphab blz. 135
  Hij schreef: Geestelijke Raad of kinderen Gods in enige bijzonderheden.

III.3

IJf Pieters (ouders onder II.2) trouwt onbekend
  Uit dit huwelijk
 1. Petrus IJvenius trouwt Geertruijd Cornelis (van der Meer) (zie III.2 nr. 3), (zie vervolg Petrus IJvenius)

IV.1

ABRAHAM VAN DER MEER (ouders onder III.1) koopman, geboren Veenhuizen 1637, overleden Amsterdam 7 november 1718, begraven Amsterdam, Oude Kerk , trouwt Amsterdam 9 mei 1683 Cathalina Lootsman, overleden Amsterdam 30 januari 1708
Kerkondertrouw no. 511 blz. 235.
Woonde eerst Egelantiersgracht, later Leliegracht alwaar Abraham is overleden.
  Uit dit huwelijk
 1. Adriaan van der Meer, ongehuwd

IV.2

Lucas van der Meer (ouders onder III.1), predikant, geboren Amsterdam? 1638, overleden Kampen 1717, begraven Kampen, Bovenkerk 11 december 1717,
trouwt (1) Sloterdijk 22 december 1677 Johanna van Dien,
ondertrouwt (2) Kampen 14 mei 1680 Margaretha van Ingen, Jonkvrouwe, gedoopt Kampen 4 september 1645, overleden Kampen 30 april 1695, ouders Jurrien van Ingen / Jhr FranÁois van Ingen en Odilia Martens,
trouwt (3) 23 oktober 1696 Rensia Stercke, gedoopt 1654, overleden Kampen 8 januari 1716, ouders Crijn Claessen Stercke en Helena Eijckholt
Als kand./prop. bev. Benningbroek en Nibbixwoud december 1667, Hasselt 1670, Kampen februari 1675.

  Uit het tweede huwelijk
 1. Adriaan Abraham van der Meer, geboren Kampen 20 april 1695, gedoopt 21 april 1695
 2. Annetie Lucas van der Meer

IV.3

Lucas/Ludolphus Cornelis (van der Meer) (ouders onder III.2), predikant, geboren Hensbroek december 1631, overleden Grootschermer 1681, trouwt Amsterdam 14 oktober 1655 Maritie Abrahams Cos
Als kand. bev. Grootschermer 1656.
Uit het Puybroek van Amsterdam (Centraal Gen. Bureau):
Ludolphus van der meer van Hensbroek oud 23 jaren, beroep predikant te Groot-Schermer geassisteerd met sijn vader Cornelis Gerrits wonende op de Egalantiersgracht ten eenre en Maritje Abrams Cos van Alckmaar oud 31 jaren geassisteerd met haar vader Abram Cornelisz Cos wonende de Rouaensche Kaij ter anderer zeijde. (14 October 1655)
  Uit dit huwelijk
 1. Johannes van der Meer
 2. Adriaan van der Meer, oud president-Schepen te Zuid-Schermer; Heemraad Noordeinder Plassen
  In 1696 nog in leven.
 3. Catharina van der Meer, trouwt (1) Regnerus Brouwer, predikant te Groot-Schermer, overleden 1699 (zie vervolg Regnerus Brouwer),
  trouwt (2) nn van der Kolk

Gegenereerd door   Oedipus II